Sprawozdanie za rok 2016

0
1755
views

Sprawozdanie

z działalności Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt

OTOZ Animals Inspektorat w Tarnowie za rok 2016

Do dnia 31 grudnia 2016 roku przeprowadzono 160 interwencji (na 198 zgłoszonych) dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt na terenie zarówno miasta Tarnowa, jak również na terenach powiatu: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

W 2016 roku znaleźliśmy domy dla 32 psów oraz 51 kotów. Inspektorat w Tarnowie pośredniczył także w adopcjach kilkudziesięciu zwierząt.

Interwencje przeprowadzone przez wolontariuszy dotyczyły przede wszystkim:

 • Psów – 131 interwencji;

 • Kotów – 17 interwencji;

 • Zwierząt gospodarskich – 9 interwencji;

 • Dzikich zwierząt – 7 interwencji;

 • Pozostałych zwierząt (ptaki, gryzonie) – 1 interwencja.

W 2016 roku Inspektorat w Tarnowie nie złożył doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, jednak w trzech sprawach występujemy jako strona pokrzywdzona. Jedno postępowanie zostało umorzone, dwa pozostałe nadal są prowadzone.

Wolontariusze Inspektoratu czynnie brali udział w lokalnych inicjatywach promujących adopcje, humanitarne traktowanie zwierząt oraz działalność inspektoratu:

 • Akcja „Zerwijmy łańcuchy”

 • Ogólnopolskie zawody Rally-O / Piknik sportowy „Pies, sport i ty”

 • II Sprzątanie świata z psami

 • Spotkanie z dziećmi oraz wychowawcami Stowarzyszenia Siemacha z Krakowa

 • stoisko promocyjne Inspektoratu podczas Dni Tarnowa

Wolontariusze przeprowadzili także kilkanaście pogadanek w przedszkolach i szkołach podstawowych dotyczących traktowania zwierząt.

Członkowie Inspektoratu regularnie dokarmiają koty wolno żyjące oraz biorą udział w akcji sterylizacji kotów finansowanej przez Urząd Miasta Tarnowa.

W 2016 roku, ze zbiórek publicznych przeprowadzonych na terenie Tarnowa uzyskano:

 • 577,68 kilogramów karmy dla psów;

 • 81,66 kilogramy karmy dla kotów;

 • 8107,50 zł.

Zebrane fundusze zostały wykorzystane na pokrycie kosztów weterynaryjnych zwierząt będących pod opieką inspektoratu.

Inspektorat OTOZ Animals prowadzi również poradnictwo dotyczące zwierząt za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.

Strona Inspektoratu w Tarnowie www.otoz-tarnow.pl oraz jej profil na portalu społecznościowym Facebook jest na bieżąco aktualizowana. Zawiera informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji, działalności edukacyjnej oraz informacje o interwencjach przeprowadzonych przez Inspektorów.