Sprawozdanie z działalności za 2017 rok

0
1393
views

Sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt

OTOZ Animals Inspektorat w Tarnowie za rok 2017

 

Do dnia 30 grudnia 2017  roku przeprowadzono 133 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt na terenie zarówno miasta Tarnowa, jak również na terenach powiatu: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego. Zdarzyły się także interwencje na terenie województwa świętokrzyskiego, m.in. zabranie suczki wraz ze szczeniętami, która zamieszkiwała rów melioracyjny.  Inspektorat OTOZ Animals odebrał także 2 psy na podstawie art. 7.3. u.o.z.

W 2017 roku znaleźliśmy domy dla  38 psów oraz 6 kotów. Inspektorat w Tarnowie pośredniczył także w adopcjach kilkudziesięciu zwierząt.

Interwencje przeprowadzone przez wolontariuszy dotyczyły przede wszystkim:

 1. Psów – 91 interwencji;
 2. Kotów – 14 interwencji;
 3. Zwierząt gospodarskich – 7 interwencji;
 4. Dzikich zwierząt – 12 interwencji (jeże, wiewiórki, nietoperz);
 5. Pozostałych zwierząt (ptaki, gryzonie) – 9 interwencji.

W 2017 roku Inspektorat w Tarnowie złożył 4 doniesienia do prokuratury w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Dwie z nich nadal są w toku, w dwóch pozostałych odmówiono wszczęcia postępowania.

Poza tym, w bieżącym roku zapadły dwa wyroki skazujące spraw z 2016 r. :

 • Sprawa psów przetrzymywanych w piwnicy przez urzędników w Wojniczu – nawiązka na rzecz OTOZ Animals.
 • Zabicie psa w miejscowości Brzozówka pod Tarnowem – nawiązka na rzecz OTOZ Animals oraz 4 i 6 miesięcy w zawieszeniu dla sprawców. 

Dodatkowo, na podstawie art. 305 § 4 k.p.k, nasz inspektorat został poinformowany o 3 sprawach znęcania się nad zwierzętami w regionie tarnowskim, jednak wszystkie zakończyły się odmową wszczęcia postępowania.

Złożyliśmy także zawiadomienie na policji związane z kradzieżą mienia należącego do OTOZ Animals (budka dla kotów) – tu nie wykryto sprawców.  

W czerwcu 2017 roku Inspektorat uzyskał zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na tymczasowe trzymanie i transport zwierząt objętych częściową ochroną gatunkową. W związku z tym, możemy pomagać m.in. jeżom, które zostały wybudzone z hibernacji.

Wolontariusze Inspektoratu czynnie brali udział w lokalnych inicjatywach promujących adopcje, humanitarne traktowanie zwierząt oraz działalność inspektoratu:

 • Akcja „Zerwijmy łańcuchy”,
 • Ogólnopolskie zawody Rally-O / Piknik sportowy „Pies, sport i ty”,
 • „Plecak Lidera” Stowarzyszenia Siemacha – warsztaty promujące wolontariat wśród młodzieży,
 • Akcja „Karp” (skontrolowano 5 miejsc sprzedaży ryb).

Wolontariusze przeprowadzili także kilkanaście pogadanek w przedszkolach oraz szkołach podstawowych i średnich dotyczących traktowania zwierząt.

Członkowie Inspektoratu regularnie dokarmiają koty wolno żyjące (ok. 30 kotów) oraz biorą udział w akcji sterylizacji kotów finansowanej przez Urząd Miasta Tarnowa.

Inspektorat OTOZ Animals prowadzi również poradnictwo dotyczące zwierząt za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.

Strona Inspektoratu w Tarnowie www.otoz-tarnow.pl oraz jej profil na portalu społecznościowym Facebook jest na bieżąco aktualizowana. Zawiera informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji, działalności edukacyjnej oraz informacje o interwencjach przeprowadzonych przez Inspektorów.