Ptasia grypa w regionie

0
252
views
Uwaga!
W naszym regionie (Gmina Radłów) stwierdzono przypadki ptasiej grypy u dzikich ptaków, a dokładniej u mew śmieszek.
W związku z powyższym, Małopolski Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie ostrożności, a w szczególności o:
❇ pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
❇ zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
❇ karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
❇ stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
❇ stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
❇ wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
Każdy hodowca, który zaobserwuje objawy wskazujące na zakażenie wirusem ptasiej grypy ptaków, powinien niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii.
[Image by Storme22k from Pixabay ]