Podaruj 1%

Pomóż nam pomagać!
Wypełniając swój PIT wpisz w rubrykę nr 131 nasz numer Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0 0 0 0 0 6 9 7 3 0, a w rubrykę nr 133 (cel szczegółowy 1%) wpisz INSPEKTORAT TARNÓW.

Aby przekazać 1% dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt można skorzystać z bezpłatnego programu PIT.

Dzięki środkom pochodzącym z 1% podatku, możemy pomagać większej ilości zwierząt – poprzez zakup karmy czy pokrycie kosztów weterynaryjnych.

Walczymy o poprawę losu psiaków podwórkowych, często trzymanych na krótkim łańcuchu przez całe życie; zwracamy także uwagę na warunki bytowe zwierząt gospodarskich.

W 2020 roku przeprowadziliśmy ponad 120 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt. Znaleźliśmy domy dla 31 psów i 17 kotów. Nasz Inspektorat pośredniczył także w adopcjach kilkudziesięciu zwierząt.

Mogą Państwo pomóc również poprzez przekazanie dowolnego datku na nasze konto:                                                                                                      86 1020 4955 0000 7602 0155 9855 PKO BP